Procedury, wytyczne i rekomendacje dotyczące przebywania dzieci w szkole oraz przebiegu egzaminów ósmoklasisty.