kierownik: mgr Danuta Kierońska
Dąbrowa 26
63-708 Rozdrażew
tel. (62) 722 29 28

kierownik: mgr Henryka Kowalewicz
Dzielice 4
63-708 Rozdrażew
tel. (62) 580 38 00

kierownik: mgr Monika Wawrzyniak-Pałasz
Grębów 33
63-708 Rozdrażew
tel. (62) 722 13 68