Ratuję życie, bezpiecznie żyję

Tytuł innowacji: „Ratuję życie, bezpiecznie żyję”

Autor innowacji:  mgr Romualda Chrobot, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej; mgr Marzena Frankiewicz, nauczycielka języka polskiego; mgr Edyta Głód, nauczycielka matematyki i techniki

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

Planowany termin realizacji innowacji: 1.09.2015 – 30.06.2016