Po zrealizowaniu programu uczniowie powinni:

 • znać numery telefonów alarmowych,
 • właściwie oceniać stan poszkodowanego i sytuację w miejscu wypadku,
 • właściwie zachowywać się i umieć radzić sobie w trudnych, nietypowych sytuacjach,
 • dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • wezwać pomoc przez telefon w wypadku zagrożenia życia,
 • znać środki pierwszej pomocy,
 • ustalić, jakie są obrażenia poszkodowanego,
 • umieć ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
 • wiedzieć, jak ułożyć poszkodowanego przed wykonaniem resuscytacji krążeniowo – oddechowej (liczba oddechów i uciśnięć),
 • prawidłowo wykonywać oddechy ratownicze,
 • na miejscu wypadku działać według ustalonej kolejności,
 • tamować krwawienie z nosa,
 • opatrywać niewielkie rany, skaleczenia różnymi środkami,
 • znać rodzaje oparzeń,
 • rozsądnie korzystać z kąpieli słonecznych,
 • znać symbole substancji trujących,
 • unieruchomić złamaną kończynę,
 • znać drogę ewakuacyjną i oznaczające ją symbole w szkole,
 • znać ogólne zasady postępowania w przypadku oparzeń,
 • właściwie zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, takich jak: pożar, wypadek, spotkanie z nieznajomym , porażenie prądem,
 • używać kasku podczas jazdy rowerem,
 • stosować w praktyce zasady przechodzenia przez jezdnię,
 • znać znaczenie najczęściej spotykanych znaków drogowych,
 • poruszać się lewą stroną drogi w przypadku braku chodnika,
 • posiadać znaczek odblaskowy i nosić go poruszając się po drogach,
 • bezpiecznie korzystać z prądu,
 • prawidłowo i bezpiecznie zachowywać się w czasie gier i zabaw,
 • zachowywać się asertywnie,
 • być świadomym niebezpieczeństw, jakie niosą uzależnienia
 • zachowywać ostrożność wobec zwierząt