Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Opis innowacji

Innowacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla edukacji wczesnoszkolnej oraz do programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej autorstwa J. Brzózki, K. Harmak, K. Izbińskiej, A. Jesiochy, W. Wenty pt. „Program edukacji wczesnoszkolnej”, wydawnictwa WSIP, Warszawa 2012, oraz poszerzona o treści spoza podstawy programowej.

Innowacja  jest przeznaczona dla uczniów klas 1-3 pierwszego etapu edukacyjnego, a w szczególności dla trzecioklasistów, którzy po zajęciach oczekują w świetlicy szkolnej na rodziców lub autobus szkolny. Udział w zajęciach jest dobrowolny.

Realizowane na spotkaniach  zagadnienia połączą teorię z praktyką, pozwolą przygotować dzieci do racjonalnych zachowań w obliczu różnych zagrożeń, do niesienia i udzielania  pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Dzieci poznają zasady zachowania bezpieczeństwa w domu, w  szkole, na ulicy, podczas wakacji po to, by wdrożyć odpowiednie postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Nabędą i utrwalą praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych sytuacjach.

Zajęcia będą odbywać się w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach godzin wynikających z art.42 pkt2 ust.2 KN – po 1 godzinie co dwa tygodnie, w sali lekcyjnej lub sali zabaw.

W celu właściwego przygotowania zajęć pod względem merytorycznym i metodycznym w realizacji programu wezmą udział: nauczyciele- instruktorzy, autorzy programu- realizatorzy, którzy będą korzystać ze wsparcia dyplomowanej, środowiskowej pielęgniarki szkolnej i policji.

Cele innowacji:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 • poznanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa,
 • poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia,
 • nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa i wdrażanie ich stosowania w różnych sytuacjach,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia,
 • kształtowanie umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych,
 • wdrażanie bezpiecznych zachowań na drodze, w czasie gier i zabaw letnich i zimowych, podczas pożaru, w czasie spotkania z nieznajomym, podczas korzystania z prądu, czy w obecności obcych psów,
 • kształtowanie gotowości niesienia pomocy innym.
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie,
 • ciekawe i pożyteczne spędzenie wolnego czasu.