Bibliografia

  1. M. A. Buchfelder  „Podręcznik pierwszej pomocy” PZWL, Warszawa 2011
  2. Janko von Ribbeck „Natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach dzieci”, Media Rodzina 2010
  3. K. Kruszko „Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym”, Lublin 2010
  4. I. Krzyżowska „Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej”, Suwałki 2000
  5. Program profilaktyki i zapobiegania skutkom oparzeń dla klas 1-6 szkoły podstawowej „Żyj bezpiecznie” przygotowany przez Procter& Gamble
  6. M. Stebelski „Mały ratowniczek”
  7. Życie Szkoły , wybrane numery z rocznika 2013, 2014
  8. E. Odachowska „Prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – poradnik metodyczny dla nauczycieli klas 1-3”