Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ia E.wcz E.wcz E.wcz E.muz E.wcz E.inf E.wcz Ewf E.wcz E.wcz E.pl Rel EjJa E.wcz Rel E.wcz E.wcz EjJa E.wcz Ewf E.wcz E.wcz
Ib E.wcz E.wcz EjJa E.wcz E.wcz E.wcz E.muz E.wcz Ewf E.wcz EjJa E.pl Rel E.wcz E.wcz E.wcz Rel E.inf E.wcz Ewf E.wcz E.wcz
IIa E.wcz E.wcz E.wcz E.wcz E.muz E.wcz Rel E.wcz E.wcz E.wcz E.inf EjJa E.wcz Ewf EjJa E.wcz E.wcz E.pl Ewf E.wcz E.wcz Rel
IIb E.wcz E.wcz E.wcz EjJa E.inf Rel E.wcz E.wcz Rel E.wcz E.wcz E.wcz E.pl Ewf E.wcz E.wcz E.wcz E.muz Ewf E.wcz E.wcz EjJa
IIIa E.wcz EjJa E.wcz E.wcz E.wcz E.wcz E.wcz Ewf E.wcz Ewf Rel E.wcz E.wcz E.muz E.wcz E.wcz EjJa Rel E.wcz E.wcz E.pl E.inf
IIIb E.wcz E.wcz E.muz E.inf EjJa E.wcz E.wcz Ewf Rel Ewf E.wcz E.wcz E.wcz E.wcz E.wcz EjJa E.wcz E.wcz E.wcz Rel E.wcz E.pl
IVa Mat Plast Rel Jpol Muz Przy Mat Jang Jpol Zzw Wf Mat Jpol Wf Wf Rel Mat Przy Jang Tech Wf Jang Hist Inf Jpol Jpol
Inf
IVb Mat Jang Wf Jpol Inf Jpol Przy Jang Zzw Wf Mat Mat Plast Wf Wf Jpol Muz Mat Rel Przy Jang Hist Tech Rel Jpol Jpol
Inf
Va Jang Wf Wf Mat Rel Inf Jang Mat Jpol Zzw Biol Wf Jpol Jang Hist Tech Mat Plast Geog Hist Jpol Wf Muz Rel Mat Jpol Jpol
Inf
Vb Plast Jang Mat Wf Wf Jpol Geog Mat Hist Zzw Jpol Tech Wf Jang Rel Muz Jpol Jpol Rel Mat Inf Mat Biol Wf Hist Jang Jpol
Wf Wf Wf Wf Inf
VIa Mat Rel Jpol Wf Wf Hist Mat Jang Wdż Zzw Inf Jpol Jang Wf Biol Jpol Jpol Mat Jang Muz Rel Plast Jpol Mat Wf Tech Geog Hist
Wf Wf Inf Wf Wf
VIb Jpol Mat Tech Hist Geog Wf Wdż Jpol Mat Zzw Jang Inf Mat Jpol Plast Biol Wf Wf Rel Wf Hist Mat Jang Muz Jpol Jpol Rel Jang
Wf Wf Wf Wf Inf
VIc Rel Muz Mat Tech Plast Wf Jpol Jpol Inf Zzw Jang Jpol Wdż Mat Jang Wf Wf Rel Jang Wf Mat Hist Jpol Mat Jpol Geog Biol Hist
Wf Inf Wf Wf Wf
VIIa Jang Chem Inf Plast Jpol Rel Hist Mat D.z Fiz Zzw Jpol Biol Wf Jang Chem Mat Jpol Biol Jnie Muz Jpol Jpol Wf Mat Geog Rel Jnie Wdż Mat Geog Jang Wf Wf Fiz Hist
Inf Wf Wf Wf Wf
VIIb Biol Jpol Jang Chem Mat Plast Muz Inf Jnie Geog Zzw Hist Jang Wf Biol Mat Jnie Hist Geog Rel Jpol Wdż Mat Wf Jang Rel Jpol Jpol D.z Chem Fiz Mat Wf Wf Jpol Fiz
Inf Wf Wf Wf Wf
VIII Jpol Fiz Wos Inf Mat Wf Geog Jang Hist Edb Zzw Jpol Wos Chem Jnie Jang Fiz Mat Wf Wf Jnie Wf Jpol Jpol Mat Hist Rel Rel Jang Jpol Mat Chem Biol