Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków od 22 lutego do 26 lutego 2021 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:15 do 15:00.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych