Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 (Rozdrażew 2 oddziały, szkoły filialne po 1 oddziale).

Składanie wniosków od 13 lutego do 24 lutego 2023 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:15 do 15:00.

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).

Składanie wniosków od 22 lutego do 28 lutego 2023 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:15 do 15:00 – dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają tylko kartę zgłoszenia ucznia. Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawców oddziałów przedszkolnych.