Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/25 (Rozdrażew 2 oddziały, szkoły filialne po 1 oddziale).

Składanie wniosków od 12 lutego do 23 lutego 2024 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:15 do 15:00.

Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego należy składać wyłącznie w przypadku gdy dziecko zostało zakwalifikowane przez komisję rekrutacyjną od 5 do 11 marca 2023 w godzinach pracy sekretariatu.

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/25 (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).

Składanie wniosków od 22 lutego do 29 lutego 2024 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:15 do 15:00

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają tylko kartę zgłoszenia ucznia. Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawców oddziałów przedszkolnych.