Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/19.

Składanie wniosków od 26 lutego do 9 marca 2018 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:15 do 15:00.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/19 (Rozdrażew 2 oddziały, szkoły filialne po 1 oddziale).

Składanie wniosków od 26 lutego do 9 marca (rekrutacja uzupełniająca 25-27 kwietnia) 2018 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:15 do 15:00.