Ogólny plan lekcji nauczycieli

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Nauczyciel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
KBr Mat
IVa
Mat
IVa
Mat
IVa
Mat
IVa
BK E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
E.muz
Ia
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
Ewf
Ia
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
E.pl
Ia
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
Ewf
Ia
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
JF E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.muz
Ib
E.wcz
Ib
Ewf
Ib
E.wcz
Ib
E.pl
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
Ewf
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
IK E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
E.muz
IIa
E.wcz
IIa
Jnie
VIIb
E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
Jnie
VIIb
E.wcz
IIa
Ewf
IIa
E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
E.pl
IIa
Ewf
IIa
E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
DK E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
E.pl
IIb
Ewf
IIb
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
E.muz
IIb
Ewf
IIb
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
RCh E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
Ewf
IIIa
E.wcz
IIIa
Ewf
IIIa
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
E.muz
IIIa
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
E.pl
IIIa
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.muz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
Ewf
IIIb
Ewf
IIIb
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.pl
IIIb
MD Jpol
VIII
Jpol
VIIb
Jpol
VIa
Jpol
IVa
Jpol
VIc
Jpol
VIc
Jpol
IVa
Zzw
VIII
Jpol
VIII
Jpol
VIa
Jpol
VIc
Jpol
IVa
Jpol
VIa
Jpol
VIa
Jpol
VIIb
Jpol
VIII
Jpol
VIII
Jpol
VIc
Jpol
VIIb
Jpol
VIIb
Jpol
VIa
Jpol
VIc
Jpol
VIII
Jpol
IVa
Jpol
IVa
Jpol
VIIb
MM Jpol
VIb
Wos
VIII
Jpol
IVb
Jpol
VIIa
Jpol
IVb
Jpol
VIb
Jpol
Va
Zzw
VIIa
Jpol
VIIa
Wos
VIII
Jpol
Va
Jpol
VIb
Jpol
VIIa
Jpol
IVb
Jpol
VIIa
Jpol
VIIa
Jpol
Va
Jpol
VIb
Jpol
VIb
Jpol
Va
Jpol
Va
Jpol
IVb
Jpol
IVb
BK Jpol
Vb
Jpol
Vb
Jpol
Vb
Jpol
Vb
Jpol
Vb
JM EjJa
IIIa
EjJa
Ib
EjJa
IIb
EjJa
IIIb
Jnie
VIII
EjJa
Ib
EjJa
IIa
EjJa
Ia
Jnie
VIIa
Jnie
VIII
EjJa
IIa
EjJa
IIIb
EjJa
IIIa
EjJa
Ia
Jnie
VIIa
EjJa
IIb
PS Jang
Va
Jang
IVb
Jang
Va
Jang
VIa
Jang
IVb
Jang
VIc
Jang
VIa
Jang
Va
Jang
VIc
Jang
VIc
Jang
VIa
Jang
IVb
IR Jang
VIIa
Jang
Vb
Jang
VIIb
Jang
VIII
Jang
IVa
Zzw
IVa
Jang
VIb
Jang
VIIb
Jang
VIIa
Jang
VIII
Jang
Vb
Jang
IVa
Jang
VIIb
Jang
VIb
Jang
IVa
Jang
VIII
Jang
VIIa
Jang
VIb
Jang
Vb
JN Hist
VIb
Hist
VIa
Hist
VIIa
Hist
VIII
Hist
Vb
Zzw
Vb
Hist
VIIb
Hist
Va
Hist
VIIb
Hist
Va
Hist
VIb
Hist
VIc
Hist
IVb
Hist
VIII
Hist
IVa
Hist
Vb
Hist
VIc
Hist
VIa
Hist
VIIa
HW Geog
VIb
Przy
IVa
Geog
VIII
Geog
Vb
Przy
IVb
Geog
VIIb
Zzw
IVb
Geog
VIIb
Geog
Va
Przy
IVa
Przy
IVb
Geog
VIIa
Geog
VIIa
Geog
VIc
Geog
VIa
AD Biol
VIIb
Chem
VIIa
Chem
VIIb
Biol
Va
Biol
VIIa
Chem
VIII
Biol
VIIb
Chem
VIIa
Biol
VIa
Biol
VIb
Biol
VIIa
Chem
VIIb
Biol
Vb
Biol
VIc
Chem
VIII
Biol
VIII
JB Inf
VIIa
Mat
Va
Mat
VIII
Mat
VIIa
Mat
Va
Inf
VIc
Zzw
VIc
Mat
VIIa
Mat
VIII
Mat
Va
Mat
VIIa
Mat
VIII
Inf
IVb
Mat
VIIa
Mat
Va
Inf
IVa
Mat
VIII
HK Mat
IVb
Fiz
VIII
Mat
Vb
Mat
VIIb
Inf
VIIb
Mat
Vb
Fiz
VIIa
Zzw
VIIb
Inf
VIa
Mat
IVb
Mat
IVb
Mat
VIIb
Fiz
VIII
Mat
IVb
Mat
VIIb
Mat
Vb
Mat
Vb
Fiz
VIIb
Mat
VIIb
Inf
VIb
Fiz
VIIa
Fiz
VIIb
MZ Mat
VIa
Mat
VIb
Mat
VIc
E.inf
IIIb
E.inf
IIb
Mat
VIa
E.inf
Ia
Mat
VIb
Zzw
VIa
Mat
VIb
E.inf
IIa
Mat
VIc
Mat
VIa
Mat
VIc
Mat
VIb
E.inf
Ib
Mat
VIc
Mat
VIa
E.inf
IIIa
ŁR Inf
VIIa
Inf
VIII
Inf
IVb
Inf
Va
Inf
VIIb
Inf
VIc
Zzw
VIb
Inf
VIa
Inf
VIb
Inf
Vb
Inf
IVa
Inf
Va
Inf
Vb
EG Plast
Vb
Plast
IVa
Plast
VIIa
Plast
VIc
Plast
VIIb
Edb
VIII
Zzw
Va
Tech
Vb
Plast
IVb
Plast
VIb
Tech
Va
Plast
Va
Tech
IVa
Plast
VIa
Tech
IVb
Tech
VIa
PR Muz
VIc
Tech
VIb
Tech
VIc
Muz
IVa
Muz
VIIb
Muz
Vb
Muz
IVb
Muz
VIIa
Muz
VIa
Muz
Va
Muz
VIb
PM Wf
Va
Wf
Va
Wf
Vb,VIa
Wf
Vb,VIa
Wf
VIII,VIb,VIc
Wf
IVa
Wf
Va
Wf
VIIa,VIIb
Wf
Vb,VIa
Wf
IVa
Wf
IVa
Wf
VIII,VIb,VIc
Wf
VIII,VIb,VIc
Wf
VIII,VIb,VIc
Wf
VIIa,VIIb
Wf
Va
Wf
IVa
Wf
Vb,VIa
Wf
VIIa,VIIb
Wf
VIIa,VIIb
AK Wf
IVb
Wf
Vb,VIa
Wf
Vb,VIa
Wf
VIb,VIc
Wf
IVb
Wf
VIIa,VIIb
Wf
Vb,VIa
Wf
IVb
Wf
IVb
Wf
VIb,VIc
Wf
VIb,VIc
Wf
VIb,VIc
Wf
VIIa,VIIb
Wf
Vb,VIa
Wf
VIIa,VIIb
Wf
VIIa,VIIb
MP Rel
IIb
Rel
IIa
Rel
IIIb
Rel
IIb
Rel
IIIa
Rel
Ia
Rel
Ib
Rel
Ia
Rel
Ib
Rel
IIIa
Rel
VIII
Rel
VIII
Rel
IIIb
Rel
IIa
ks.MD Rel
VIc
Rel
VIa
Rel
IVa
Rel
Va
Rel
VIIa
Rel
Vb
Rel
IVa
Rel
VIIb
Rel
VIc
Rel
VIb
Rel
IVb
Rel
Vb
Rel
VIa
Rel
VIIb
Rel
VIIa
Rel
Va
Rel
VIb
Rel
IVb
AG Wdż
VIb
Wdż
VIa
Wdż
VIc
Wdż
VIIb
Wdż
VIIa
HO
MT D.z
VIIa
D.z
VIIb