Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności, po wielu latach przerwy wznowiono w 2004 roku. Opiekunem jest Wiesława Maciołowska. SKO zrzesza uczniów klas I-VI. W ramach działalności Kasy organizowane są konkursy plastyczne, literackie. Najlepiej i najsystematyczniej oszczędzający uczniowie otrzymują nagrody na koniec roku szkolnego. Zachęcamy do systematycznego oszczędzania, bo Szkolna Kasa Oszczędności da Ci dużo radości.