Krzysztof Broda

dyrektor SP Rozdrażew
nauczyciel matematyki

Jan Antczak

wicedyrektor SP Rozdrażew
nauczyciel fizyki

Jolanta Adamiak

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Paweł Augustyniak

nauczyciel wychowania fizycznego

Jolanta Bożejewicz

bibliotekarka

Anna Broda

nauczycielka języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii i przygotowania zawodowego

Joanna Broda

nauczycielka matematyki i informatyki

Małgorzata Dudzińska-Szczypior

nauczycielka języka polskiego

Aneta Dymarska

nauczycielka chemii

Marzena Frankiewicz

nauczycielka języka polskiego

Edyta Głód

nauczycielka matematyki i techniki

Ewa Głód

opiekunka świetlicy, nauczycielka plastyki, zajęć artystycznych, techniki i edukacji dla bezpieczeństwa

s. Rozalia Hagiel

nauczycielka religii

Bogumiła Keller

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Kołodziejska

nauczycielka wychowania fizycznego

Hanna Kowalska

nauczycielka matematyki, fizyki i informatyki, opiekunka Samorządu Uczniowskiego

Ilona Krysztofowicz-Król

nauczycielka języka niemieckiego

ks. Jacek Krzemiński

nauczyciel religii

Wiesława Maciołowska

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Matyniak

nauczycielka języka angielskiego

Ewa Michalak-Wójcik

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Lila Michalak

nauczycielka biologii, chemii i wychowania do życia w rodzinie

Marta Motyl

nauczycielka języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

Piotr Motyl

nauczyciel wychowania fizycznego

Julita Musielińska

nauczycielka języka niemieckiego

 Jarosław Nowacki

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Honorata Ostój

nauczycielka przyrody

Maria Półrolniczak

nauczycielka religii i wychowania do życia w rodzinie

Piotr Ratajczak

nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych, opiekun chóru

Ilona Rusek-Szymura

nauczycielka języka angielskiego

Łukasz Ryba

nauczyciel informatyki

Hanna Wierzowiecka

nauczycielka geografii i przyrody

Małgorzata Talaga

pedagog szkolny

Mirosława Ziembińska

nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych

Ewa Żmuda

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej