Krzysztof Broda

dyrektor SP Rozdrażew
nauczyciel matematyki

Ewelina Chmielarz

wicedyrektor SP Rozdrażew

Jolanta Bożejewicz

bibliotekarka

Anna Broda

nauczycielka języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii i doradztwa zawodowego

Joanna Broda

nauczycielka matematyki i informatyki

Marzena Broda

nauczycielka wspomagająca

Romualda Chrobot

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Dudzińska-Szczypior

nauczycielka języka polskiego

ks. Mariusz Drzymała

nauczyciel religii

Aneta Dymarska

nauczycielka chemii

Arleta Grygiel

nauczycielka języka niemieckiego

Edyta Głód

nauczycielka matematyki i techniki

Ewa Głód

opiekunka świetlicy, nauczycielka plastyki, techniki i edukacji dla bezpieczeństwa

Bogumiła Keller

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Anna Kolańska

psycholog szkolny

Agnieszka Kołodziejska

nauczycielka wychowania fizycznego

Hanna Kowalska

nauczycielka matematyki, fizyki i informatyki, opiekunka Samorządu Uczniowskiego

Ilona Krysztofowicz-Król

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego

Dorota Kubelec

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Michalak-Wójcik

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Lila Michalak

nauczycielka biologii, chemii i wychowania do życia w rodzinie

Marta Motyl

nauczycielka języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

Piotr Motyl

nauczyciel wychowania fizycznego

Julita Musielińska

nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego

 Jarosław Nowacki

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Honorata Ostój

nauczycielka przyrody

Maria Półrolniczak

nauczycielka religii i wychowania do życia w rodzinie

Piotr Ratajczak

nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych, opiekun chóru

Ilona Rusek-Szymura

nauczycielka języka angielskiego

Łukasz Ryba

nauczyciel informatyki

Paweł Smardzewski

nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Talaga

pedagog szkolny

Hanna Ulatowska

nauczycielka języka angielskiego

Hanna Wierzowiecka

nauczycielka geografii i przyrody

Mirosława Ziembińska

nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych

Ewa Żmuda

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej