Krzysztof Broda

dyrektor SP Rozdrażew
nauczyciel matematyki

Jan Antczak

wicedyrektor SP Rozdrażew
nauczyciel fizyki

Jolanta Adamiak

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Jolanta Bożejewicz

bibliotekarka

Anna Broda

nauczycielka języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii i przygotowania zawodowego

Joanna Broda

nauczycielka matematyki i informatyki

Romualda Chrobot

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Dudzińska-Szczypior

nauczycielka języka polskiego

Aneta Dymarska

nauczycielka chemii

Marzena Frankiewicz

nauczycielka języka polskiego

Edyta Głód

nauczycielka matematyki i techniki

Ewa Głód

opiekunka świetlicy, nauczycielka plastyki, zajęć artystycznych, techniki i edukacji dla bezpieczeństwa

Bogumiła Keller

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Kołodziejska

nauczycielka wychowania fizycznego

Hanna Kowalska

nauczycielka matematyki, fizyki i informatyki, opiekunka Samorządu Uczniowskiego

Ilona Krysztofowicz-Król

nauczycielka języka niemieckiego

ks. Jacek Krzemiński

nauczyciel religii

Katarzyna Matyniak

nauczycielka języka angielskiego

Ewa Michalak-Wójcik

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Lila Michalak

nauczycielka biologii, chemii i wychowania do życia w rodzinie

Marta Motyl

nauczycielka języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

Piotr Motyl

nauczyciel wychowania fizycznego

Julita Musielińska

nauczycielka języka niemieckiego

 Jarosław Nowacki

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Honorata Ostój

nauczycielka przyrody

Maria Półrolniczak

nauczycielka religii i wychowania do życia w rodzinie

Piotr Ratajczak

nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych, opiekun chóru

Ilona Rusek-Szymura

nauczycielka języka angielskiego

Łukasz Ryba

nauczyciel informatyki

Hanna Wierzowiecka

nauczycielka geografii i przyrody

Małgorzata Talaga

pedagog szkolny

Mirosława Ziembińska

nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych

Ewa Żmuda

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej