Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

  • ul. Krotoszyńska 42, 63-708 Rozdrażew
  • (62) 722 13 01
  • sekretariat@szkolarozdrazew.edu.pl
  • radarodzicow@szkolarozdrazew.edu.pl
  • Inspektor Ochrony Danych Mariusz Stasiak vel Stasek biuro@msvs.com.pl
  • www.szkolarozdrazew.edu.pl

Całodobowe bezpłatne telefony zaufania

  • 800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych