Projekty i programy edukacyjne realizowane w naszej szkole

 

Projekty finansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt finansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

Projekty finansowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Projekty finansowane przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Projekty finansowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Projekty finansowane przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC