W roku szkolnym 2019/2020 15 uczniów klasy VI c pod opieką pani Anny Brody przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego „Na początku była… zabawa”. Jest to możliwe dzięki programowi Edukacja Inspiracja, który przyznaje granty nauczycielom z małych miejscowości na realizację autorskich projektów w szkołach podstawowych. W tym roku otrzymało je 40 projektów w całej Polsce.

Założenia programu są następujące:

  • wychodzić poza schemat standardowych zajęć szkolnych,
  • umożliwić nauczycielom samodzielną realizację własnych pomysłów oraz wspierać rozwijanie ich umiejętności zawodowych,
  • budować społeczność nauczycieli opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk,
  • odkrywać potencjał uczniów współtworzących projekt,
  • zachęcać uczestników do zaangażowania społecznego, rozwijać ich kompetencje społeczne i obywatelskie.

Program Edukacja Inspiracja jest organizowany i finansowany przed Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Fundacja Szkoła z Klasą jest jego współorganizatorem i odpowiada za merytoryczne wsparcie uczestników.

„Na początku była… zabawa” to projekt, który stawia sobie za cel integrację i współpracę uczniów wokół działań zmierzających do odkrycia oraz spopularyzowania zabaw dawnych i współczesnych. Chcemy przekonać siebie i innych, że w świecie realnym można wspaniale spędzać czas, a przy okazji zdobywać nowe umiejętności, rozwijać zdolności, wcale nie kojarząc tego z szkolną nauką.

Padlet projektu

Znajdźcie nas na stronie Edukacji Inspiracji!

Projekty finansowane przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC