Teatrzyk dziecięcy „Iskierki” powstał jesienią 2003 roku. Opiekunem teatrzyku jest mgr Jolanta Adamiak.

Praca z uczniami odbywa się na trzech płaszczyznach:

  • przygotowanie programów artystycznych z okazji uroczystości szkolnych
  • przygotowanie programu na festyn
  • przygotowanie przedstawień teatralnych dla szkół, przedszkoli i środowiska lokalnego.

II miejsce w Wielkopolsce

Więcej informacji o teatrzyku znajdziesz na stronie archiwalnej.