Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie z siedzibą przy ul. Krotoszyńskiej 42, 63-708 Rozdrażew, zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: biuro@msvs.com.pl.

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalno-sportowych i relacji z życia Placówki zgodnie z wyrażoną zgodą
z art. 6 ust. 1 lit. a) na:

a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, klasy oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki, witrynach w siedzibie Placówki, publikacji w prasie i ich portalach

b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego

Oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki, a także w celu rzetelnego wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku na oficjalnej stronie www Placówki, witrynach w siedzibie Placówki oraz w prasie. W związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora podanie danych jest wymogiem prawnym. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Polityka prywatności

 1. Informacje o administratorze strony
  Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
  ul. Krotoszyńska 42, 63-708 Rozdrażew
  https://szkolarozdrazew.edu.pl/
  Telefon do sekretariatu: (62) 722 13 01
  e-mail: sekretariat@szkolarozdrazew.edu.pl
 2. Korzystając ze strony https://szkolarozdrazew.edu.pl/, użytkownik akceptuje poniższe warunki polityki prywatności.
 3. Administrator strony zapewnia, iż dokłada należytej staranności, aby przetwarzane dane były zgodne z krajowymi i Europejskimi przepisami prawa.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane m.in. w celu:
  1. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika.
  2. Prawidłowego wyświetlana strony internetowej na różnych urządzenia (min. laptop, komputer PC, smartfon, itp.)
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych.
 5. Stosowane usługi wykorzystujące pliki cookies:
  Google Anlitics – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
 6. System CMS – przechowuje dane osobowe administratorów strony oraz prowadzi dziennik zdarzeń (logowań, błędów etc) zapisując poza samym zdarzeniem, takie informację jak godzinę wystąpienia, adres IP, wersja przeglądarki oraz systemu.
 7. Podczas korzystania z serwisu zbierane mogą być również dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne, które nie są wykorzystywane do profilowania użytkownika.
 8. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników.
 9. Strona zawiera również odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.
 10. Jeżeli uważasz, że sposób wykorzystywania plików cookies narusza twoją prywatność, w każdej chwili możesz wyłączyć ich gromadzenie w ustawieniach przeglądarki lub za pomocą trybu incognito.
 11. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 12. Administrator udostępnia dane jedynie firmie zajmującej się hostingiem strony www The Camels ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź
 13. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
 14. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1445)