W roku szkolnym 2022/2023 12 uczniów klas VI naszej szkoły bierze udział w projekcie edukacyjnym Uczniowskie Laboratoria Informatyczne – Nasza szkoła programuje z CSW@2020 realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie umiejętności programowania.

Dla uczniów zorganizowane są zajęcie pozalekcyjne podnoszące ich umiejętności programistyczne. W ramach tych zajęć grupa projektowa będzie brała udział w konkursie programistycznym.

Udział w projekcie zapewnia szkole:

  • dostęp wszystkim uczniom i nauczycielom do platformy zawierającej kursy online z zakresu bezpieczeństwa oraz nauki programowania z języków: C++, Python i obsługi baz danych w języku SQL,
  • szkolenie nauczycieli z zakresu obsługi Platformy udostepniającej kursy online,
  • wykorzystanie platformy do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w zakresie nauki programowania,
  • wsparcie ze strony ekspertów w zakresie obsługi platformy i metodyki nauczania programowania,
  • nagrody rzeczowe dla najlepszych zespołów projektowych.

Zdjęcie dodane przez Pixabay