09 Lis202018 grudnia 2020
Wpis
Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły w dniach 9.11.2020 – 29.11.2020

Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły w dniach 9.11.2020 – 29.11.2020

Autobus szkolny dla dzieci z OP kursuje rano bez zmian. Odwóz o godz. 13:00 (bez zmian). Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Stołówka szkolna pracuje bez zmian. Biblioteka...