10 Maj202110 maja 2021
Wpis
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Wójt Gminy Rozdrażew – Gminny Komisarz Spisowy przypomina, że w dniach od 1 kwietnia do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021,  w którym udział jest obowiązkowy.  Spis realizowany jest głównie przy użyciu interaktywnego formularza spisowego w aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: https://spis.gov.pl/ Osoby wykluczone cyfrowo mogą dokonać spisu...

30 Kwi202112 maja 2021
Wpis
Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły od 4 maja 2021 r.

Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły od 4 maja 2021 r.

Uczniowie klas 1-3 wznawiają naukę stacjonarnie, klasy 4-8 pracują zdalnie (komunikat o hybrydowym nauczaniu w terminie późniejszym). Autobus szkolny dla dzieci z OP i uczniów klas 1-3 kursuje rano bez zmian.  Odwóz o godz. 13:00 (zgodnie z zamieszczonym rozkładem). Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci w godzinach pracy. Stołówka szkolna pracuje bez zmian. Biblioteka szkolna...

29 Kwi202112 maja 2021
Wpis
Kursy  autobusu szkolnego w maju (4-14.05.2021)

Kursy autobusu szkolnego w maju (4-14.05.2021)

RANO od 4.05.2021 r. do 14.05.2021 r. (klasy I-III, dzieci przedszkolne i niepełnosprawne) Trasa 1 godz. 7.00 (od poniedziałku do piątku) Wolenice (przystanek autobusowy) – Dzielice (przystanek autobusowy)  – Dąbrowa ( salka, sklep ) – Rozdrażewek ( pętla autobusowa)  –  Rozdrażewek (posesja nr 16)  Rozdrażew (ul. T. Kościuszki) – Rozdrażew (szkoła).  Trasa 2 godz. 7.25 (od...

18 Kwi202122 kwietnia 2021
Wpis
Komunikat – powrót dzieci do oddziałów przedszkolnych (19.04.2021r.)

Komunikat – powrót dzieci do oddziałów przedszkolnych (19.04.2021r.)

Autobus szkolny dla dzieci z OP kursuje rano bez zmian. Odwóz o godz. 13:00 (bez zmian). Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Stołówka szkolna pracuje bez zmian. Biblioteka...

29 Mar202129 marca 2021
Wpis
Informacja dotycząca zapewnienia opieki dla dzieci

Informacja dotycząca zapewnienia opieki dla dzieci

Opieka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3 szkoły podstawowej jest organizowana na wniosek: 1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 2) rodziców dzieci, którzy: a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

18 Mar202118 marca 2021
Wpis
Komunikat o nauce zdalnej w dniach 20.03.2021 – 11.04.2021

Komunikat o nauce zdalnej w dniach 20.03.2021 – 11.04.2021

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Autobus szkolny dla dzieci z OP kursuje rano bez zmian. Odwóz o godz. 13:00 (bez zmian). Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci osób zatrudnionych...

29 Sty202129 stycznia 2021
Wpis
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje...

16 Sty20214 marca 2021
Wpis
Rozkład jazdy autobusu szkolnego w styczniu

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w styczniu

RANO od 18.01. 2021 r. do 29.01.2021 r. (klasy I-III i dzieci przedszkolne) Trasa 1: godz. 7:00 (od poniedziałku do piątku) Wolenice – Dzielice – Rozdrażew ul. Łąkowa – Dąbrowa – Rozdrażewek – ul. T. Kościuszki Rozdrażew – szkoła Rozdrażew Trasa 2: godz. 7:25 (od poniedziałku do piątku) Rozdrażew szkoła – Maciejew pod lasem (przez...

  • 1
  • 2