20 lip202020 lipca 2020
Wpis

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – przebudowa stołówki

Rozdrażew, dnia 17.07.2020 r. Znak: ZSP.230.7.2020 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie informuje, że w dniu 17 lipca 2020r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych pn.: Przebudowa istniejących pomieszczeń świetlicy w celu utworzenia stołówki szkolnej i jadalni w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jako najkorzystniejszą wybrano...

06 lip20206 lipca 2020
Wpis

Zapytanie ofertowe – przebudowa stołówki

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania robót budowlanych: „Przebudowa istniejących pomieszczeń świetlicy w celu utworzenia stołówki szkolnej i jadalni w ramach programu Posiłek w szkole i w domu”