Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania robót budowlanych: „Przebudowa istniejących pomieszczeń świetlicy w celu utworzenia stołówki szkolnej i jadalni w ramach programu Posiłek w szkole i w domu