Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły od 4 maja 2021 r.
  1. Uczniowie klas 1-3 wznawiają naukę stacjonarnie, klasy 4-8 pracują zdalnie (komunikat o hybrydowym nauczaniu w terminie późniejszym).
  2. Autobus szkolny dla dzieci z OP i uczniów klas 1-3 kursuje rano bez zmian.  Odwóz o godz. 13:00 (zgodnie z zamieszczonym rozkładem).
  3. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci w godzinach pracy.
  4. Stołówka szkolna pracuje bez zmian.
  5. Biblioteka szkolna otwarta w godzinach pracy.
  6. Pedagog szkolny przyjmuje w godzinach pracy .
  7. Pielęgniarka szkolna przyjmuje w godzinach pracy.
  8. Nauczanie odbywa się według wcześniej przyjętych procedur szkolnych i zgodnie z wytycznymi GIS, MEiN i MZ.
  9. Do komunikacji rodziców z nauczycielami służy dziennik elektroniczny.

Krzysztof Broda
Dyrektor szkoły