Komers 2022

Zobacz jak bawili się tegoroczni absolwenci na komersie.