Europejskie Dni Dziedzictwa

10 września klasa ósma we współpracy ze Stowarzyszeniem „Krotochwile” wzięła udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Nasi uczniowie pracowali przy uporządkowaniu koźmińskiego kirkuta – jednej z największych i najlepiej zachowanych nekropolii wyznania mojżeszowego na terenie Wielkopolski.

Jolanta Bożejewicz i Hanna Kowalska