Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie
z dnia 30.08.2019 w sprawie warunków korzystania z wyżywienia oraz opłat za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie