Uroczystość wręczenia zaświadczeń Laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W dniu 10 maja 2022 roku w Kuratorium Oświaty w Poznaniu w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Konkursy zarządzone i zorganizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w maju 2021 r. teraz uroczyście zostały zakończone.

Tytuł laureata uzyskało 215 uczniów z 11 przedmiotów konkursowych. Uczniowie przybyli wraz ze swoimi nauczycielami, opiekunami i dyrektorami szkół w 2 grupach: o 9:30 z biologii i wychowania fizycznego, a o 12:00 z chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego i matematyki. Obecna na uroczystości Wicewojewoda Pani Beata Maszewska wraz z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty Robertem Gawłem i Przewodniczącymi Wojewódzkich Komisji Konkursowych wręczali każdemu laureatowi zaświadczenie, które daje określone uprawnienia i przywileje, m.in. pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty i najwyższą ocenę końcową z przedmiotu.

Podczas uroczystości Pani Wicewojewoda i Wielkopolski Kurator Oświaty wygłosili krótkie wystąpienia winszując sukcesu zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom oraz rodzicom. Wojewódzki Koordynator Konkursów przedstawił krótkie sprawozdanie frekwencyjno-statystyczne i wygłosił prelekcję pt. „Moc wyobraźni”. Jak na doniosły charakter spotkania nie obyło się także bez wykonania wspólnej piosenki na zakończenie z akompaniamentem gitary i z życzeniami ciekawych i bezpiecznych wakacji.

Oczywiście na uroczystości był też uczeń klasy VII b naszej szkoły Franciszek Broda, który został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego