Szkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

W ramach dorocznych obchodów upamiętniających Powstanie Wielkopolskie – jedyny w pełni zwycięski zryw narodowowyzwoleńczy, któremu nasz region zawdzięczał odzyskanie niepodległości – 4 marca 2024 odbył się SZKOLNY KONKURS WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM. Wzięło w nim udział 15 uczniów z klas IV – VII. Wszyscy uczniowie wykazali się szeroką wiedzą na temat wybuchu powstania i przebiegu walk, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Ziemi Krotoszyńskiej i udziału w nich mieszkańców naszej ” małej Ojczyzny”.

Laureaci konkursu:

  • I miejsce – Marta Teodorczyk (VIB)
  • II miejsce – Gabriela Nawrocka (VIC)
  • III miejsce – Michał Staśkiewicz (IVB)
  • wyróżnienie – Róża Mizerny (IVB )

Laureatom gratulujemy sukcesu a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie się do konkursu.

Jolanta Bożejewicz
Jarosław Nowacki