Konkurs Foto pupil

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs fotograficzny na zdjęcie pupila.

Regulamin konkursu:

1. Kategorie konkursu:

  • klasy I-IV
  • klasy V-VIII.

2. Zadaniem konkursu jest zrobienie zdjęcia swojemu pupilowi. Autorem może być tylko jedna osoba. Zdjęcia można wywołać samodzielnie lub przesłać na adres mailowy: konkursfotopupil@o2.pl. Zdjęcia muszą być podpisane.

3. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie zdjęcia autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

4. Ramy czasowe:

  • Przekazanie lub przesłanie prac do 4 listopada 2019 r. (poniedziałek).
  • Zdjęcia będą wywieszone na banerach.
  • Głosowanie na najładniejsze zdjęcie odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek).

5. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w wydawnictwach reklamowych, okoliczno- ściowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.