Kangur Matematyczny

15 marca odbył się Konkurs Matematyczny Kangur. Wzięło w nim udział 55 uczniów z naszej szkoły. W konkursie zostało wyróżnionych 4 uczniów: P. Teodorczyk, M. Trawińska, M. Mikołajczyk z klasy IIIa i P. Musiał z klasy IVa.

Koordynatorka konkursu

Mirosława Ziembińska