Zajęcia profilaktyczne RapPedagogia

9 października (poniedziałek) Szkołę Podstawową w Rozdrażewie odwiedził – Dobromir Makowski – pedagog, nauczyciel, inicjator spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień, twórca projektu RapPedagogia, założyciel fundacji „Rampa”, autor książki biograficznej pt. „Wyrwałem się z piekła”.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas V- VIII. Zajęcia zostały zorganizowane we współpracy z tutejszą parafią i sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozdrażewie.

Pan Makowski poruszył bardzo trudne tematy, takie jak: uzależnienia, negatywny wpływ środowiska rówieśniczego, brak asertywności, agresja, formowanie poglądów pod wpływem środków masowego przekazu, bunt nastolatków i chęć wyrwania się spod rodzicielskiej opieki.

Młodzież aktywnie brała udział w zajęciach, chętnie zabierała głos, podejmowała się wyznaczonych zadań.

Na koniec spotkania popłynęło przesłanie o tym, że warto mówić kocham, nim będzie za późno, że od używek ważniejsze są relacje, że tym kim będziesz jutro decydujesz dziś.