Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa

Uczniowie klas czwartych przez cały rok przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej. Uczyli się na zajęciach technicznych przepisów ruchu drogowego. W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem teoretycznym, który obejmował zagadnienia ze znajomości znaków drogowych, określania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, przepisów dotyczących rowerzystów, udzielania pierwszej pomocy. Test do łatwych nie należał. Drugi etap, jazda na rowerze, okazał się dla uczniów łatwiejsza. W dniu 15 maja 2024 roku na terenie naszej szkoły w miasteczku rowerowym odbył się egzamin praktyczny Do egzaminu przystąpiło 37 uczniów klas czwartych i 1 uczeń z innej klasy. Wszystkim, udało się przejść pozytywnie oba etapy.

Dziękujemy Panu Piotrowi Ratajczakowi za pomoc w przeprowadzeniu egzaminu praktycznego.

Nowo uprawnionym cyklistom gratuluję i życzę szerokiej oraz bezpiecznej drogi.

Ewa Głód