Teachers in Coimbra 🇵🇹

Ośmioro nauczycieli naszej szkoły biorących udział w projekcie „Kuźnia przyszłości” podnosi swoje kompetencje w Portugalii.

Projekt ma na celu upowszechnienie nowoczesnych narzędzi w edukacji codziennej oraz stworzenie zespołu projektowego prowadzącego działania w środowisku międzynarodowym. Łączy kształcenie umiejętności językowych i metodycznych. Służą temu liczne zajęcia (odbywające się wyłącznie w języku angielskim) prowadzone przez doświadczonych wykładowców z Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz USA. Podzieleni na grupy bierzemy udział w dwóch z pięciu kursów: Creative Teaching and innovative classroom approaches oraz ICT tools for online and in-class teaching.

Znajdujemy jednak czas na poznawanie urokliwej Portugalii, jej kultury, zabytków i kuchni. Jak dotąd spacerowaliśmy po Coimbrze i Porto. Odwiedziliśmy Fatimę. Urzekły nas piękna przyroda oraz gościnność i spokój Portugalczyków.

W kolejnym tygodniu czeka nas wiele inspirujących i kształcących zajęć.