Święto Niepodległości

„Jesteśmy stąd, tu nasze gniazda” – pod takim hasłem obchodzono w SP w Rozdrażewie 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 12 listopada odbył się uroczysty apel, na którym uczniowie klas VIIb i VIII zaprezentowali część artystyczną z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Były piosenki, poezja, rys historyczny oraz scenki, a wszyscy obecni mieli odświętne stroje i kotyliony.

Program przygotowali Małgorzata Dudzińska-Szczypior, Jarosław Nowacki i Piotr Ratajczak. Dekoracje wykonały Ewa Głód, Edyta Głód, Joanna Broda i Hanna Wierzowiecka.