Podziękowanie dla Pani Joli

W dniu uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego 2020/2021 cała społeczność naszej Szkoły podziękowała pani Jolancie Adamiak za czterdziestoletnią pracę w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie w związku z Jej przejściem na emeryturę.

Pani Jolanta wychowała wiele pokoleń rozdrażewian jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biblioteki i wspaniały wychowawca. Rozbudzała w dzieciach pasje i talenty artystyczne jako założyciel i opiekun szkolnego teatrzyku „Iskierki” , z którym zdobywała trofea w wielu konkursach lokalnych, wojewódzkich i ogólnokrajowych. W ramach projektu „Teatr łączy pokolenia” zainicjowała współpracę „Iskierek” z grupą teatralną seniorów „Gracja”, co zaowocowało wieloma sukcesami artystycznymi i wychowawczymi. Ponadto pani Adamiak organizowała w szkole wiele konkursów artystycznych i przedmiotowych, przygotowywała do nich dzieci rozwijając ich talenty recytatorskie, aktorskie i muzyczne. W swojej karierze nauczycielskiej dochowała się całej plejady laureatów, wyróżnień i „Małych Czarodziei Słowa”. Niejednokrotnie pani Jola poświęcała swój wolny czas na przygotowanie szkolnych i lokalnych wydarzeń i uroczystości, dzięki czemu Jej uczniowie mieli możliwość publicznej prezentacji swych talentów, a Szkoła zyskała doskonałą promocję w środowisku.

Za to wszystko oraz za serce i zrozumienie dla Uczniów i Rodziców, owocną współpracę z Dyrekcją, Nauczycielami i Samorządem, niespożytą energię, empatię i poczucie humoru pani Jolanta Adamiak odebrała gromkie brawa i całe naręcza kwiatów.

Dziękujemy, Pani Jolu, i życzymy, by niespożyta energia, zdrowie i pozytywne nastawienie do ludzi pozwoliły Pani spełniać wszystkie życiowe plany i marzenia!