Pamiętamy!

„Polska doznała bezprecedensowych strat. Strat osobowych – ze strony Niemiec to jest 5 mln 200 tys. ofiar – ale także strat we wszystkich innych dziedzinach życia. Zostaliśmy pozbawieni szans rozwojowych na wiele lat. Nie powstało i nigdy już nie powstanie setki tysięcy dzieł sztuki, książek, wynalazków. Nasze pokolenia na wiele, wiele lat naprzód zostały okaleczone. Skala tych zbrodni, tych strat jest bezprecedensowa. Dlatego mówimy #bezprzedawNIEnia” – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński otwierając wystawę #BezPrzedawNIEnia, która jest częścią obchodów kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Dzięki uprzejmości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie fotosy z tej wystawy trafiły do naszej szkoły. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze stratami i zniszczeniami spowodowanymi przez wojnę, nie tylko w dużych miastach, ale także w tych mniejszych, również wsiach, zupełnie pozbawionych znaczenia militarnego, przez które przetoczył się wojenny walec…

Tragiczne memento tej wystawy szczególnie mocno wybrzmiewa dzisiaj, gdy oglądamy zniszczenia spowodowane przez wojnę w Ukrainie!