Nasi uczniowie na konkursie historycznym w Poznaniu

W gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu 20 października odbył się XII WIELKOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY im. Ks. Profesora Edwarda Nawrota, zorganizowany przez stowarzyszenie jego imienia. Tegoroczna edycja konkursu nawiązywała do rocznicy odzyskania niepodległości poprzez swój temat: „Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości zakończonej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919″ i zgromadziła rekordową liczbę ponad 140 uczestników.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas ósmych: Anna Broda, Dominika Frąckowiak, Gabriela Kierońska, Magdalena Kowalczyk, Oliwia Skrzypczak oraz uczeń klasy siódmej Alan Wasik. Tym razem nie udało im się powtórzyć sukcesów z lat poprzednich, ale wysiłek włożony w przygotowanie zaowocował pogłębieniem ich wiedzy na temat historii regionu w XIX i XX wieku, wybitnych Wielkopolan i samego powstania. Kolejny raz okazało się, że dzieje „naszej małej Ojczyzny” mogą być niezwykle interesujące i inspirujące…

Jarosław Nowacki