Nabór do projektu „Dracula and witches…, czyli polsko-rumuńskie upiorne historie”


Ogłaszamy nabór uczniów klas szóstych do projektu edukacyjnego
„Dracula and witches…, czyli polsko-rumuńskie upiorne historie”

Projekt realizowany będzie w Rumunii, wraz z uczniami szkoły w Ploeszti. Głównym celem jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Podczas działań przygotowawczych realizowanych w Rozdrażewie przeprowadzone zostaną zajęcia historyczne, językowe, informatyczne i taneczne. Podczas realizacji projektu w Rumunii odbędą się warsztaty „Na tropach Draculi” – związane z nauką języka angielskiego oraz wyjazd do Transylwanii – domniemanej siedziby Drakuli oraz do Bukaresztu. W czasie podróży uczestnicy zwiedzą Wiedeń i Budapeszt.

Kryteria rekrutacji:

  • Osiągnięcia indywidualne uczniów – średnia ocen z przedmiotów szkolnych max. 25 pkt
  • Poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim) – ocena z języka z poprzedniego semestru – 20 pkt
  • Ocena z zachowania – max. 15 pkt.
  • Aktywność szkolna – max. 20 pkt
  • 20 punktów może zostać przyznane uczniom mniejszymi szansami (wielodzietność, orzeczenie o niepełnosprawności, przewlekłej chorobie itp.)

W sumie w procesie rekrutacji uczeń będzie mógł zdobyć 100 punktów rekrutacyjnych. Od wyników rekrutacji będzie można się odwołać w trybie pisemnym do dyrekcji naszej placówki w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

Uczestnicy projektu muszą posiadać paszport lub dowód osobisty, wskazane jest też zaszczepienie się przeciwko covid-19.

Koszt dodatkowy: 400 zł.

Wnioski zgłoszeniowe można będzie odbierać i składać w bibliotece szkolnej w dniach 15-18 czerwca.

Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać w bibliotece.

Koordynator projektu
Jolanta Bożejewicz