Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa

Uczniowie klas czwartych przez cały rok przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej. Uczyli się na zajęciach technicznych przepisów ruchu drogowego. W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem teoretycznym, który obejmował zagadnienia ze znajomości znaków drogowych, określania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, przepisów dotyczących rowerzystów, udzielania pierwszej pomocy. Test do łatwych nie należał. Drugi etap, jazda na rowerze, okazał się dla uczniów łatwiejsza. W dniu 8 maja 2023 roku na terenie miasteczka rowerowego w Krotoszynie odbył się egzamin praktyczny Do egzaminu przystąpiło 46 uczniów klas czwartych i 2 uczniów z innych klas. Wszystkim, udało się przejść pozytywnie oba etapy.

Dziękujemy Pani Edycie Głód za pomoc w przeprowadzeniu egzaminu praktycznego.

Nowo uprawnionym cyklistom gratuluję i życzę szerokiej oraz bezpiecznej drogi.

Ewa Głód