Zajęcia przygotowujące do projektu „Erasmus+”

20 i 27 kwietnia br. odbyły się zajęcia przygotowujące uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie „Erasmus+” we Włoszech, który będzie miał miejsce w dniach 09-16 maja br.

Zajęcia odbyły się w dwóch blokach tematycznych.

Zajęcia językowe, na których uczniowie ćwiczyli przedstawianie się, opowiadanie o swoim hobby i pasjach. Uczniowie przypomnieli sobie reakcje językowe w różnych sytuacjach życia codziennego (np. w restauracji, na lotnisku, w sklepie, pytanie o drogę). Dodatkowo utrwaliliśmy słownictwo tematyczne, które będzie niezbędne w komunikacji za granicą.

Na zajęciach informatyczno-kulturowych uczniowie przygotowywali foldery o szkole, gminie i Polsce, które następnie przetłumaczono na język angielski. Uczniowie będą prezentować swoją szkolę i gminę uczniom we Włoszech. Dzięki folderom ,uczniowie z zagranicy będą mogli poznać bogactwo naszego regionu i zobaczyć jak wygląda nasza szkoły i gmina jak również dowiedzieć się z czego słynie Polska.

Hanna Kowalska
Ilona Rusek-Szymura