Kolędnicy misyjni

Szkoła podstawowa w Rozdrażewie od wielu lat pomaga dzieciom z Afryki. 27 i 28 grudnia 2022 r uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zorganizowali „Misyjne kolędowanie” na rzecz szkoły w WOM YANDA w Kamerunie. Po Bożym Narodzeniu 46 kolędników w 13 grupach odwiedzili z kolędą mieszkańców gminy Rozdrażew. Uczniowie zebrane pieniądze przeznaczyli na naukę dla afrykańskich dzieci. Szkoła w Kamerunie ma ok. 160 uczniów. Dyrektorem tej placówki jest ks. Henryk Jędrzejak pochodzący z Tarchał koło Odolanowa. Tam szkoła podstawowa trwa 6 lat. Dzieci chętnie się uczą i dziękują za przekazane ofiary na ich naukę.

Dziękujemy

Składamy serdeczne podziękowanie 46 kolędnikom z 13 grup za misyjne kolędowanie po gminie Rozdrażew w dniach: 27 i 28 grudnia 2022 r. na rzecz szkoły w Kamerunie WOM YANDA .

Zebrano 7850 zł na czesne dla afrykańskich dzieci.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Rozdrażew, którzy wsparli naszą akcję bardzo dziękujemy. Niech Pan Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność i dobre serce stokrotnie.

Wdzięczni uczniowie ze Szkoły Podstawowej
z M. Półrolniczak