Jasełka 2018

Grudniowa, piękna noc
Z kolędą do nas przyszła.

Takimi słowami rozpoczynały się tegoroczne jasełka wystawiane przez uczniów naszej szkoły. Wraz z małymi aktorami szukaliśmy drogi do Dzieciątka Jezus. Występujący pokazali nam, że drogę tę można odnaleźć tylko poprzez miłość do drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego, głodnego, chorego, ubogiego. Tylko okazując miłosierdzie bliźniemu, możemy dotrzeć do Jezusa. Mali artyści zostawili nam wyraźne przesłanie:

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
I wyciągasz do niego rękę – jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, by wysłuchać innych,
Kiedy rezygnujesz z siebie i przebaczasz – jest Boże Narodzenie.
Zawsze ilekroć pozwolisz,
Aby Bóg pokochał innych przez ciebie
– zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.

DZIĘKUJEMY!