Akcja Rozdrażewskiej Ekipy Sprzątającej Planetę

W sobotę 21 października w ramach wolontariatu szkolnego odbyła się akcja sprzątania świata. Ośmioosobowa grupa uczniów z klasy 7a i 8 wraz z opiekunkami wolontariatu p. Arletą Grygiel i p. Julitą Musielinską przeczesywała tereny pobocza drogi do Rozdrażewka w poszukiwaniu śmieci. W ciągu 3 godzin zebraliśmy i posegregowaliśmy 9 worków śmieci, głównie butelek szklanych i plastikowych oraz puszek, a także starą oponę. Nasza akcja spotkała się z wielkim zaangażowaniem uczestników i była wspólną lekcją poszanowania środowiska. Celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnych działaniach na rzecz środowiska.

Dziękujemy w imieniu Naszej Planety.

Julita Musielińska