Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do do składania wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 (Rozdrażew 2 oddziały, szkoły filialne po 1 oddziale).

Składanie wniosków od 18 lutego do 28 lutego 2019 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:15 do 15:00.

Przy składaniu wniosków konieczne jest okazanie aktu urodzenia dziecka.