Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 (Rozdrażew 2 oddziały, szkoły filialne po 1 oddziale).

Składanie wniosków od 7 lutego do 18 lutego 2022 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:15 do 15:00.