Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 (Rozdrażew 2 oddziały, szkoły filialne po 1 oddziale).

Składanie wniosków od 13 lutego do 24 lutego 2023 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:15 do 15:00.