Nasza szkoła poprzez Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” Rozdrażew realizuje kolejny program aktywności sportowej dzieci i młodzieży „Szkolny Klub Sportowy” finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wspierany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Aktualnie projekt obejmuje 3 grupy dzieci i młodzieży w liczbie 60 osób. Są to:

 • dziewczyny Szkoła Podstawowa – opiekun Paweł Augustyniak,
 • dziewczyny Gimnazjum – opiekun Agnieszka Kołodziejska,
 • chłopcy Gimnazjum – opiekun Piotr Motyl.

Zajęcia z poszczególnymi grupami odbywają się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie 2 razy w tygodniu po 60 minut. Grupy uczestniczące w projekcie realizują program zajęć sportowych, który obejmuje różnorodne formy aktywności fizycznej (gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe itp.) z uwzględnieniem sportów charakterystycznych dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sportów sezonowych.

Główne cele programu

 • Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej poprzez dzieci i młodzież.
 • Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 • Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 • Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
 • Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
 • Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
 • Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnej i mniej sprawnej fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.