Zdrowie i bezpieczeństwo w świetle przepisów prawa

W dniu 8 maja uczniowie klas szóstej, siódmej i gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji z Krotoszyna. St. Sierż. Bartosz Karwik podjął z młodzieżą temat używek, agresji i cyberprzemocy, poruszył kwestię przepisów ruchu drogowego i opowiedział o konsekwencjach łamania prawa. Podczas dialogu uczniów z Policjantem wybrzmiało, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych, szanowanie przestrzeni drugiego człowieka a także dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

Małgorzata Talaga