Otwarcie stołówki
Otwarcie stołówki

Zdjęcia z lat 2007-2017 znajdziesz na stronie archiwalnej.