Zawiadomienie o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zawiadamia o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Mariusz Stasiak vel Stasek
kontakt: biuro@msvs.com.pl