Zajęcia otwarte dla rodziców

W kwietniu w grupie SÓWEK i KRASNALI odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Podczas zajęć każdy przedszkolak starał się zaprezentować jak najlepiej. Mimo wielu obowiązków rodzice licznie przybyli do przedszkola, by towarzyszyć w tych dniach swoim pociechom. Rodzice mieli możliwość obserwowania swoich dzieci podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji uwagi, zasobu wiadomości i umiejętności, a także wspólnie wziąć udział w zabawach zorganizowanych przez nauczycieli. Przedszkolacy chętnie i aktywnie uczestniczyli w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie. Po spotkaniu zostały już tylko miłe wspomnienia, wystawa prac oraz fotografie upamiętniające to ważne wydarzenie. Warto podkreślić, że podczas zajęć towarzyszyła wyjątkowa, przyjazna atmosfera. Miłym zwieńczeniem zajęć był piękny upominek wykonany wspólnie przez dzieci i rodziców. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w zajęciach otwartych!