Wystawa prac wykonanych w ramach techniki

Na korytarzu zorganizowaliśmy wystawę prac wytwórczych uczniów wykonanych w ramach lekcji techniki. Makiety skrzyżowań wykonali uczniowie klas 4 pod kierunkiem Ewy Głód. Makieta ma służyć nauce zasad poruszania się po drogach. Uczniowie klas 5 wykonywali prace wytwórcze z zakresu obróbki drewna. Dzieci poznały podstawy operacji technologicznych niezbędnych do wykonania drewnianego przedmiotu, a następnie skonstruowali wspaniałe budowle, szkatułki, modele samolotów i inne. Prace zostały wykonane pod kierunkiem Edyty Głód.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą cierpliwością, precyzją i pomysłowością.