Wybory do Samorządu Ucznowskiego

13 września odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. O tę funkcję ubiegało się troje kandydatów: Marlena Dymarska, Wiktoria Frąckowiak oraz Paweł Jagła.

Wybory wygrała Marlena zdobywając 160 głosów. Zastępcą nowej przewodniczącej został Paweł z wynikiem 107 głosów. Wiktoria zdobyła 44 głosy.

Tego dnia miały też miejsce wybory Opiekuna Samorządu. Została nim Pani Hanna Kowalska z 258 głosami za i 48 głosami przeciw.

Na apelu Pani Alicja Banaszek przekazała podziękowania uczniom, dyrekcji i nauczycielom za aktywny udział w Konferencji Naukowej „Rozdrażewscy i Rozdrażew, możni panowie i ich gniazdo”, organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie 8 września.