Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

WKM 26517 15/30
WKM 15449 12/30
WKM 95562 16/30
WKM 60624 12/30
WKM 57418 16/30
WKM 50935 24/30
WKM 16435 14/30
WKM 09808 5/30
WKM 27651 13/30
WKM 08855 10/30
WKM 68786 10/30
WKM 41834 11/30
WKM 76054 10/30

Do etapu rejonowego zakwalifikowała się Patrycja Teodorczyk.

Gratulujemy